Geometria osobných vozidiel

Ako často by sa mala kontrolovať geometria?

Ak je rozladená geometria kolies je možné, že vám auto pri pustení volantu zatáča doprava lebo doľava. Geometria by sa mala kontrolovať aspoň 2x ročne alebo po prejdení väčšieho výmoľa či obrubníka. Iné znaky nesprávnej geometrie sú: nerovnomerné opotrebnie pneumatík, ak sa kolesá nedokážu vrátiť do základnej polohy, ak ovládateľnosť nie je taká ako bola, ak meníte pneumatiky.

Okrem iného treba mať na pamäti, že nesprávna geometria zvyšuje odpor vozidla počas jazdy a zvyšuje aj spotrebu paliva či opotrebenie pneumatík.

Postup pri meraní geometrie kolies

  • kontrola a nastavenie predpísanej výšky vozidla
  • meranie diferenčného uhlu pri natočení jedného z kolies
  • meranie uhlu odklonu kolesa
  • meranie zbiehavosti
  • meranie uhlu príkonu čapu otáčania
  • meranie uhlu záklonu čapu otáčania
  • meranie závleku kolesa
  • meranie súbežnosti náprav
  • meranie mechanických vôlí v riadení